Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Donderdag 7 januari hebben we de nodige problemen ervaren met de opstart van onze eerste online voorlichtingsavond. Daardoor zijn alleen ronde 3 en 4 zonder problemen doorgegaan.
We willen alle leerlingen graag een nieuwe kans bieden om alsnog alle gewenste voorlichtingspresentaties te kunnen bijwonen.

Op donderdagavond 11 maart 2021 organiseren de decanen van een aantal vmbo-scholen opnieuw een voorlichtingsavond verzorgd door een groot aantal MBO-opleidingen uit Eindhoven en omgeving voor leerlingen van klas 3 en hun ouders/verzorgers.

In verband met de huidige situatie vindt deze avond ONLINE plaats!
De online sessies zijn interactief door middel van een chatfunctie.

Let wel: de voorlichtingsavond wordt georganiseerd door de decanen van onderstaande scholen!

Wij zijn tot dit gezamenlijke initiatief gekomen, omdat het voor de vervolgopleidingen onmogelijk is op elke school afzonderlijk hun voorlichting te geven.
De informatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen zelf. Wij vinden deelname aan deze avond als voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding zéér belangrijk en verwachten daarom iedereen!
Als een leerling niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken bij de decaan.

Er zijn in totaal vier online voorlichtingsrondes van 30 minuten tussen 19:00 en 21:30 uur.
Voor de voorlichtingsavond van 11 maart worden dezelfde roosters toegestuurd als voor 7 januari.
Een eventuele mutatie is bespreekbaar met de decaan.

Een schema met hoe laat welke voorlichting online te bekijken/beluisteren is en links voor directe toegang tot deze voorlichting, wordt rond 3 maart naar het bij ons bekende e-mail adres gestuurd.

Let wel: voor de meeste leerlingen is deelname een verplichte LOB-activiteit. Deelname aan online sessies worden door het systeem geregistreerd.

Met vriendelijke groet,

De decanen van de organiserende scholen:

Mevr. Snellen - Strabrecht College, Geldrop
Dhr. Spinnewijn - Aloysius/De Roosten, Eindhoven
Dhr. Kalkers en dhr. Broens - Vakcollege Eindhoven
Mevr. Adriaans en mevr. Vreijsen - Nuenens College
Dhr. Walraven - Sint-Joriscollege, Eindhoven
Mevr. Slagboom - Olympia vmbo Eindhoven
Mevr. Rongen - Montessori College, Eindhoven
Mevr. Blom - Helicon, Eindhoven