Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Op donderdagavond 7 januari 2021 organiseren de decanen van een aantal vmbo-scholen een voorlichtingsavond verzorgd door een groot aantal MBO-opleidingen uit Eindhoven en omgeving voor leerlingen van klas 3 en hun ouders/verzorgers.

In verband met de huidige situatie vindt deze avond ONLINE plaats!
De online sessies zijn interactief door middel van een chatfunctie.

Let wel: de voorlichtingsavond wordt georganiseerd door de decanen van onderstaande scholen!

Wij zijn tot dit gezamenlijke initiatief gekomen, omdat het voor de vervolgopleidingen onmogelijk is op elke school afzonderlijk hun voorlichting te geven.
De informatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen zelf. Wij vinden deelname aan deze avond als voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding zéér belangrijk en verwachten daarom iedereen!
Als een leerling niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken bij de decaan.

Er zijn in totaal vier online voorlichtingsrondes van 30 minuten tussen 19:00 en 21:30 uur. In de ontvangen e-mail staat een link waarmee je online drie keuzes kunt invullen.
Als dit niet lukt vraag je jouw mentor of schooldecaan om hulp!
Tijdens de (mentor)les kun je je keuze bekend maken door minimaal twee of maximaal 3 voorlichtingen te kiezen.

Je kunt de gemaakte keuze tot en met vrijdag 11 december 2020 wijzigen. Daarna wordt het rooster voor deze voorlichtingsavond gemaakt.
Een schema met hoe laat welke voorlichting online te bekijken/beluisteren is en links voor directe toegang tot deze voorlichting, wordt rond 16 december naar het opgegeven e-mail adres gestuurd.

Let wel: voor de meeste leerlingen is deelname een verplichte LOB-activiteit. Deelname aan online sessies worden door het systeem geregistreerd.

Met vriendelijke groet,

De decanen van de organiserende scholen:

Mevr. Snellen - Strabrecht College, Geldrop
Dhr. Spinnewijn - Aloysius/De Roosten, Eindhoven
Dhr. Kalkers en dhr. Broens - Vakcollege Eindhoven
Mevr. Adriaans en mevr. Vreijsen - Nuenens College
Dhr. Walraven - Sint-Joriscollege, Eindhoven
Mevr. Slagboom - Olympia vmbo Eindhoven
Mevr. Rongen - Montessori College, Eindhoven
Mevr. Blom - Helicon, Eindhoven