Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Op donderdagavond 9 januari 2020 organiseren de decanen van een aantal vmbo-scholen een voorlichtingsavond verzorgd door een groot aantal MBO-opleidingen uit Eindhoven en omgeving voor leerlingen van klas 3 en hun ouders/verzorgers.

Deze avond vindt plaats op het Summa College, Sterrenlaan 10 te Eindhoven.

Let wel: de voorlichtingsavond wordt NIET georganiseerd door Summa College, maar door de decanen van onderstaande scholen!

Wij zijn tot dit gezamenlijke initiatief gekomen, omdat het voor de vervolgopleidingen onmogelijk is op elke school afzonderlijk hun voorlichting te geven.
De informatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen zelf. Wij vinden deelname aan deze avond als voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding zéér belangrijk en verwachten daarom iedereen!
Als een leerling niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken bij de decaan.

Er zijn in totaal vier voorlichtingsrondes van 35 minuten tussen 19:00 en 21:45 uur. In de ontvangen e-mail staat een link waarmee je online drie keuzes kunt invullen.
Als dit niet lukt vraag je jouw mentor of schooldecaan om hulp!
Tijdens de (mentor)les kun je je keuze bekend maken door minimaal twee of maximaal 3 voorlichtingen te kiezen.

Je kunt de gemaakte keuze tot en met dinsdag 10 december 2019 wijzigen. Daarna wordt het rooster voor deze voorlichtingsavond gemaakt.
Een schema met hoe laat je voor welke voorlichting in welk lokaal verwacht wordt, wordt voor Kerst naar het opgegeven e-mail adres gestuurd.

Met vriendelijke groet,

De decanen van de organiserende scholen:

Mevr. Snellen - Strabrecht College, Geldrop
Dhr. Spinnewijn - Aloysius/De Roosten, Eindhoven
Dhr. Broens - Vakcollege Eindhoven
Dhr. Vervoort en mevr. Adriaans - Nuenens College
Dhr. Walraven - Sint-Joriscollege, Eindhoven
Mevr. Slagboom - Olympia vmbo Eindhoven
Mevr. Rongen - Montessori College, Eindhoven
Mevr. Blom - Helicon, Eindhoven